Dostawców należy dodać za pośrednictwem "Połączenia z systemem dostawcy (eBOK)" – opłaty zostaną dodane automatycznie, a kupon zostanie automatycznie naliczony podczas płatności!

Uwaga: płatności za opłaty dodane w wyniku "Przekazywania faktur na dedykowaną skrzynkę", "Dodawania opłat ręcznie" oraz "Połączenie ze skrzynką e-mail" nie spełniają warunków promocji.

Kiedy kupony stają się aktywne?

Kupon staje się aktywny gdy połączenie z systemem dostawcy (eBOK) zostanie prawidłowo nawiązane. Dane dostępowe muszą być poprawne.

Ile czasu są ważne kupony?

Kupony są ważne przez 30 dni od momentu aktywacji

Jeśli mam kilka kuponów, który zostanie użyty jako pierwszy?

Jako pierwszy zostanie użyty kupon, który ma najbliższy termin ważności.

Gdzie mogę znaleźć informacje o moim kuponie?

Informacje o Twoich kuponach znajdują się w zakładce Kupony promocyjne w menu po lewej stronie ekranu głównego Rachunki imoje.

Jak mogę wykorzystać mój kupon?

Aby kupon został dodany przy płatności na rzecz dostawców dodanych za pośrednictwem Połączenia z systemem dostawcy (eBOK) niezbędne będzie przeprowadzenie weryfikacji numeru telefonu. Jeżeli kupon zostanie doliczony, na ekranie Koszyka płatności zobaczysz panel z kwotą zwrotu.

W jaki sposób otrzymam środki z kuponu?

Środki z kuponu są zwracane po wykonaniu płatności za opłatę dodaną w wyniku Połączenia z systemem dostawcy (eBOK).

Środki są zwracane na konto bankowe powiązane z metodą płatności (niezależnie czy płatność była wykonywana kartą płatniczą, BLIKiem czy za pośrednictwem szybkiego transferu).

Jakie opłaty objęte są promocją?

Promocja obejmuje jedynie dostawców dodanych za pośrednictwem Połączenia z systemem dostawcy (eBOK).
Opłaty powstałe w wyniku Przekazania faktur na dedykowaną skrzynkę e-mail lub Dodania ręcznie oraz Połączenia ze skrzynką e-mail nie podlegają akcji promocyjnej.

Po wejściu na ekran konfiguracji dostawcy, prezentowana jest odpowiednia informacja.

Chciałem dokonać płatności, ale kupon się nie naliczył. Co mogę zrobić?

Prawdopodobnie Twój dostawca został dodany w inny sposób niż Połączenie z systemem dostawcy (eBOK).
Aby to zmienić, wykonaj poniższe kroki:

  1. Wejdź w zakładkę Dostawcy

  2. W prawym górnym rogu kafelka wybranego dostawcy znajdują się 3 kropki - kliknij na nie i wybierz opcję Edytuj

  3. W górnej części ekranu zobaczysz pole "Jak chcesz dodawać rachunki?" – wybierz je

  4. Następnie wybierz opcję Połączenie z systemem dostawcy (eBOK), kliknij Dalej i potwierdź wybór.

Kupon nie naliczy się również, jeżeli wcześniej skorzystałeś już z kuponu dla tego samego konta eBOK na innym koncie Rachunki imoje.

Spełniłem warunki promocji ale moja faktura wciąż opiewa na tę samą kwotę. Gdzie leży problem?

Kupony nie obniżają kwoty płatności, lecz występują w formie zwrotu na Twój rachunek bankowy powiązany z metodą płatności.

Jak długo będę czekał na zwrot pieniędzy?

Zaksięgowanie pieniędzy na Twoim koncie nie zajmie więcej niż 3 dni robocze.

Moja faktura opiewa na niższą kwotę niż kupon, jaką kwotę zwrotu otrzymam?

Wysokość zwracanej kwoty nie może być wyższa niż kwota opłacanej faktury. Przykładowo:
jeżeli faktura opiewa na 5 zł, a kupon ma wartość 10 zł, to zwrot zostanie wypłacony w kwocie 5 zł. Kupon można wykorzystać tylko jeden raz.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?