Czym są płatności Twisto?

Twisto Pay to nowoczesna metoda zakupowa dostępna na platformie Rachunki imoje, która nie wymaga zakładania konta na zewnętrznych stronach, podawania numeru PESEL, ani wypełniania zbędnych formularzy. Aby skorzystać z tej metody płatności, użytkownik musi jedynie zweryfikować swój numer telefonu podając go wcześniej w ustawieniach profilu w aplikacji Rachunki imoje. Płatności Twisto umożliwiają odroczenie terminu płatności o 21 dni (do 45 o ile użytkownik posiada konto Twisto Free). 

Jak funkcjonują płatności Twisto?

Dzięki płatnościom Twisto użytkownik jest w stanie odroczyć płatności o 21 lub o 45 dni. Co to oznacza w praktyce? Dostawca otrzymuje pieniądze od razu, ponieważ środki wypłacane są przez Twisto, a Użytkownik dostaje wydłużony czas na spłatę zobowiązania. 

Czy mogę wydłużyć termin spłaty zobowiązania?

Oczywiście. Termin 21 dni na spłatę dotyczy klientów, którzy nie są zarejestrowanymi użytkownikami Twisto. Dzięki uprzedniej rejestracji można wydłużyć termin spłat do 45 dni! Rejestracji na Twisto można dokonać pod tym adresem. Po zarejestrowaniu się w aplikacji Użytkownikowi zostanie udostępniona opcja, aby zwrócić tylko 10 proc. wartości wydatków. Pozostałą kwotę będzie można przesunąć na później w koncie. W aplikacji dostępne będą dokładne informacje, z jakim kosztem się to wiąże i na tej podstawie będzie można podjąć decyzję.

Ile kosztuje skorzystanie z tej metody?

Korzystanie z Twisto jest bezpłatne. Niemniej jednak po upływie terminu płatności za zobowiązanie wobec Twisto (czyli termin opłacenia faktury na platformie Rachunki imoje, wydłużony o czas odłożenia spłaty) rozpocznie się naliczanie odsetek w wysokości 14% w skali roku. 

Jak skorzystać z tej metody płatności? 

Aby skorzystać z tej metody wymagana jest weryfikacja dostawcy. Przy opłacie dodanej do koszyka w polu wyboru metody płatności, użytkownik powinien wybrać opcję "Zapłać za 21 dni", a następnie kliknąć przycisk "OPŁAĆ", który przeniesie użytkownika do ekranu finalizowania transakcji. 

Na tym ekranie użytkownikowi przedstawione będzie krótkie podsumowanie płatności oraz instrukcja działania płatności Twisto. Po kliknięciu przycisku "Kup z Twisto" rachunek zostanie już opłacony, a na numer telefonu oraz adres e-mail zostaną wysłane notyfikacje potwierdzające ten fakt. 

W powiadomieniu wysłanym na maila można znaleźć niezbędne informacje dotyczące zamówienia, takie jak: ostateczny termin zapłaty, numer zamówienia, kwotę oraz link przekierowujący do strony Twisto, na której po raz kolejny pojawią się szczegóły płatności oraz dwie metody płatności – BLIK oraz płatność przelewem, przy pomocy których można ostatecznie wywiązać się ze zobowiązań przed upłynięciem terminu spłaty.  

Ta metoda płatności jest niedostępna? Dlaczego?

Dostawca tej usługi zastrzega sobie prawo do każdorazowego weryfikowania przy pomocy wewnętrznych systemów używanych przez Twisto, przy wykorzystaniu informacji powszechnie dostępnych, a także otrzymanych od Użytkownika oraz od platformy, zgodnie z regulaminem Rachunki imoje, na który Użytkownik wyraził zgodę. Podczas korzystania z platformy Rachunki imoje użytkownik może spotkać się ze stanem, w którym metoda ta będzie niedostępna.
Negatywna weryfikacja może nastąpić między innymi w przypadku:

  1. Przekroczenia jednorazowego limitu przyznanego dla jednorazowego Zakupu i oszacowanego na podstawie danych o Użytkowniku;

  2. Podania nieprawidłowych danych kontaktowych; 

  3. Braku możliwości zweryfikowania poprawności danych;

  4. Nieopłacenia przez Użytkownika poprzednich wymagalnych kwot Zakupów, zakupionych również w innych miejscach, gdzie użyto płatności Twisto.

  5. Próby opłacenia niezweryfikowanego dostawcy.

Termin spłaty mojego zobowiązania wynosi mniej niż 45 dni. Co robić? 

Termin 45 dni to w rozumieniu Twisto okres do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłaciło się rachunek. Dosłownie oznacza to, że płacąc rachunek przykładowo 1. kwietnia, termin spłaty przypada na 15. maja (45 dni). Jednakże, jeśli płatność zostanie uregulowana na przykład 30. kwietnia, termin spłaty wypadnie również 15. maja, więc wyniesie 15 dni. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie w tym artykule?

Nie wahaj się napisać do nas na czacie lub na maila na [email protected] 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?