Dane dostępowe do Twojej skrzynki e-mail są nieprawidłowe

Wejdź na stronę internetową swojej skrzynki pocztowej i spróbuj zalogować się przy pomocy podawanych przez Ciebie na Rachunki imoje loginu i hasła, aby sprawdzić, czy dane są poprawne.

Kiedy korzystasz z weryfikacji dwuetapowej dla poczty Gmail konieczne może być utworzenie hasła do aplikacji.

 1. Otwórz swoje konto Google.

 2. Wybierz Bezpieczeństwo.

 3. W sekcji „Logowanie się w Google” wybierz Hasła do aplikacji. Zaloguj się (w razie potrzeby).

 4. U dołu strony kliknij Wybierz aplikację i wybierz aplikację, której używasz 👉 Wybierz urządzenie i wybierz urządzenie, którego używasz 👉 Wygeneruj.

 5. Wejdź w edycje dostawcy dostępną w rozwijanym panelu w prawym górnym rogu kafelka dostawcy.

 6. Wprowadź nowe hasło.

Dokładną instrukcje generowania hasła znajdziesz również tutaj.

W ustawieniach Twojej skrzynki, nie został aktywowany dostęp do programów pocztowych

Wejdź w ustawienia swojej skrzynki pocztowej i sprawdź, czy włączony jest dostęp IMAP.
Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje dla poszczególnych skrzynek pocztowych:

Onet Poczta

 1. Otwórz Onet Pocztę na komputerze.

 2. Na pasku po lewej stronie ekranu kliknij Ustawienia.

 3. W sekcji Dane konfiguracyjne włącz IMAP.

WP

 1. Otwórz pocztę WP na komputerze.

 2. Na górze ekranu kliknij Opcje.

 3. W zakładce Ogólne znajdź sekcję Programy pocztowe.

 4. Włącz Dostęp przez IMAP.

Poczta o2

 1. Otwórz Pocztę o2 na komputerze.

 2. Otwórz rozwijane menu w prawym górnym rogu.

 3. Kliknij Opcje.

 4. W zakładce Ogólne znajdź sekcję Programy pocztowe.

 5. Włącz Dostęp przez IMAP.

Gmail

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.

 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia.

 3. Z menu wybierz pozycję Ustawienia.

 4. Kliknij kartę Przekazywanie i POP/IMAP.

 5. W sekcji „Dostęp IMAP” zaznacz Włącz IMAP.

 6. Zapisz zmiany.

Outlook/Hotmail

 1. Otwórz Outlook/Hotmail na komputerze.

 2. Otrzymasz wiadomość e-mail od Zespołu kont Microsoft dotyczącą logowania na koncie Microsoft.

 3. W otrzymanej wiadomości e-mail, wybierz opcję Sprawdź ostatnią aktywność.

 4. W ostatniej aktywności, zezwól aplikacji Rachunki imoje na dostęp do Twojej skrzynki e-mail.

Po wykonaniu powyższych kroków dla którejkolwiek ze skrzynek, konieczne jest użycie opcji Synchronizuj teraz.
Opcja ta znajduje się w rozwijanym menu na kafelku dostawcy:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?