Czy korzystanie z Rachunki imoje jest bezpieczne?

Tak! Korzystanie z platformy jest bezpieczne: zarówno pod kątem przechowywania powierzonych danych, jak i procesu płatności.
Do zabezpieczenia platformy wykorzystywane są najbardziej zaawansowane technologie, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo danych w każdej możliwej sytuacji.
Standard zabezpieczeń jest na najwyższym poziomie – stosownym do faktu, że operatorem platformy jest spółka z Grupy ING.
Ponadto cała platforma oraz procedury związane z cyberbezpieczeństwem i przechowywaniem danych podlegają regularnym audytom i testom penetracyjnym. 

Jak wykorzystywane są dane do logowania do serwisu dostawcy?

Dane, które użytkownik podaje podczas włączania Połączenia z serwisem dostawcy (eBOK), są wykorzystywane jedynie w celu pobrania danych o opłatach od danego dostawcy. Nigdy nie są one wykorzystywane w inny sposób.
Proces zachodzi w pełni automatycznie i nie są podczas niego pobierane żadne inne informacje, niż te przedstawiane na Rachunki imoje.

Jak wykorzystywane są dane do logowania do skrzynki e-mail?

Dane podane przez użytkownika służą jedynie do pobrania informacji o opłatach od obsługiwanych przez nas dostawców. Na żadnym etapie nie są skanowane ani otwierane wiadomości e-mail przysłane z innych adresów, niż adresy służące dostawcom do przesyłania faktur.
Ten proces również odbywa się w pełni automatycznie i nie pozwala na pobieranie danych ze skrzynki e-mail użytkownika innych niż szczegóły opłat.

Jakie regulacje prawne stoją za bezpieczeństwem danych?

Wszelkie szczegóły prawne dostępne są w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie platformy Rachunki imoje.
W tym zakresie Administrator opiera się na:

  • wiążących regułach korporacyjnych zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) 2016/679. Nazywamy je Globalną polityką ochrony danych ING. Polityka ta została zatwierdzona przez organy ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej;

  • klauzulach umownych przyjętych w ramach Unii Europejskiej. Dotyczą one przekazywania danych przez podmiot w granicach UE poza Europejski Obszar Gospodarczy celem zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych;

  • umowie EU-US Privacy Shield (Tarcza Prywatności).

W zakresie nieuregulowanym w Polityce Prywatności, zastosowanie mają przepisy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz wszelkie inne mające zastosowanie akty prawne krajowe i unijne w zakresie ochrony danych osobowych.

Jak mogę dowiedzieć się więcej na temat zarządzania moimi danymi?

Aby dowiedzieć się więcej o zasadach przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora, a także o sposobie wykorzystywania danych osobowych, można skontaktować się z nami przez [email protected] Ponadto, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą poniższych danych:

Lilianna Rother-Obrączka
adres korespondencyjny:
ING UDB S.A.
ul. Chorzowska 50,
40-121 Katowice

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?